Day: August 10, 2020

รถ-ไม่ได้-ขับนาน

รถยนต์ที่ไม่ได้ขับนาน ๆ จะเกิดผลเสียอะไรกับรถบ้างรถยนต์ที่ไม่ได้ขับนาน ๆ จะเกิดผลเสียอะไรกับรถบ้างเดิมทีในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ ก็มีปัญหารถติดหนักอยู่แล้ว แม้กระทั่งบางจังหวัดที่เขตเมืองเริ่มขยายตัวอย่างเชียงใหม่ ชลบุรี บางครั้งก็มีรถติดหนักไม่แพ้กัน ยิ่งบวกกับภาวะปัญหาเชื้อไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาดในระยะที่ผ่านมายิ่งทำให้ใครหลายคนเลือกที่จะใช้รถน้อยลง เพราะเมื่อต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อ บางคนต้อง WFH มาจนกระทั่งถึงวันนี้ จึงทำให้แทบไม่ได้ใช้รถเลย ซึ่งการไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน ๆ สำหรับคนมีรถไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก ประการแรกอาจทำให้ลืมเรื่องการต่อประกันได้