Day: October 29, 2021

นาฬิกาสำหรับผู้ชาย

วิธีดูแลรักษานาฬิกาสำหรับผู้ชายให้เหมือนใหม่ พร้อมใช้งานอยู่เสมอวิธีดูแลรักษานาฬิกาสำหรับผู้ชายให้เหมือนใหม่ พร้อมใช้งานอยู่เสมอการดูแลรักษานาฬิกาเป็นเรื่องสำคัญของนักสะสมนาฬิกา เพราะเมื่อวันเวลาผ่านไปนาฬิกาสุดรักสุดหวงของคุณอาจกลายเป็นของหายากที่มีมูลค่ามากขึ้น และสามารถนำไปแลกเปลี่ยนซื้อขายได้ นอกจากนี้นาฬิกาสำหรับผู้ชายส่วนใหญ่ยังมีระยะเวลาใช้งานที่ยาวนาน สามารถส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น จากพ่อสู่ลูกเป็นมรดกตกทอดในครอบครัวที่มีคุณค่าทางใจ นาฬิกาของคุณจึงควรถูกดูแลเอาใจใส่ให้สวยงามและดูใหม่อยู่เสมอ การดูแลรักษานาฬิกาสำหรับผู้ชายนั้นไม่ยุ่งยาก แต่จำเป็นต้องอาศัยการดูแลอย่างต่อเนื่องทุก ๆ วันที่สวมใส่ โดยมีวิธีการ ดังนี้ ทำความสะอาดทุกครั้งหลังถอดนาฬิกา บริเวณข้อมือที่สวมนาฬิกามักจะมีความอับชื้นจากเหงื่อ ดังนั้นเมื่อถอดนาฬิกาแล้วควรทำความสะอาดนาฬิกาทุกครั้ง โดยเฉพาะด้านที่สัมผัสกับผิวหนัง ซึ่งการทำความสะอาดนาฬิกามีวิธีที่แตกต่างกันไปตามวัสดุแต่ละชนิด หากเป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นใต้ตัวเรือนหรือสายให้ใช้ผ้านุ่ม ๆ เช็ดเอาคราบเหงื่อออกให้แห้ง ถ้าเปื้อนมากอาจนำผ้าชุบน้ำสบู่ที่มีความอ่อนโยนและมีสารเคมีน้อย ค่อย ๆ เช็ดตามพื้นผิว จากนั้นใช้ผ้าหมาด ๆ เช็ดออกให้สะอาด ส่วนหน้าปัดที่เป็นกระจกให้ใช้เพียงผ้านุ่มหรือแปรงขนละเอียดปัดเอาเศษฝุ่นออก หากไม่จำเป็นไม่ควรนำวัสดุอื่นมาขัดถูตามหน้าปัด