Author: Everett George

Art

ศิลปะแขนงต่างๆ คุณค่าของงานแบบไทยศิลปะแขนงต่างๆ คุณค่าของงานแบบไทยศิลปะ การจำกัดความของคำคำนี้ทำให้เราสามารถคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้อย่างมากมาย ที่สะท้อนถึงความเป็นศิลปะไม่ว่าจะเป็นภาพวาดรูปปั้นโบราณสถานและอื่นๆอีกมากมายซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มของศิลปะทั้งสิ้นดังนั้นจึงมีการแบ่งแยกศิลปะออกเป็น 7 แขนงเพื่อให้เราทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนั้นวันนี้เราไปดูกันว่าศิลปะ 7 แขนงนั้นมีหนังอะไรบ้าง

หนังสือศิลปะ

หนังสือสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษหนังสือสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเมื่อพูดถึงคำว่าเด็กพิเศษ เชื่อว่าหลายๆ คนน่าจะมีภาพในใจที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่เราเข้าใจตรงกันคือ เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่มีความพิเศษแบบที่คนธรรมดาเราไม่มี แม้หลายคนจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นความบกพร่องก็ตาม วิถีทางศิลปะสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นเรื่องที่สำคัญที่สังคมปัจจุบันนี้ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ